Het handelsprotocol beschrijft de maatregelen die we kunnen nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten verlopen door het besmettingsrisico laag te houden en besmettingen te vermijden.

De inhoud van de “Gids voor de opening van de handel” werd onder meer samengesteld uit informatie van Comeos en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Hij kan aangevuld worden in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Je kan het handelsprotocol hieronder downloaden. Of bekijk de maatregelen nog eens in de video.

Handelsprotocol voor beurzen vanaf 1/09/2020