De wereld is de afgelopen maanden flink veranderd. Het zijn ongekende en onzekere tijden waarin we allemaal onze weg moeten vinden. Wereldwijd voelen we de impact van COVID-19, zowel thuis als in onze werkomgeving. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de nabije toekomst zal brengen.

Ons team is druk bezig met alle voorbereidingen voor TECHNI-MAT, 7+8 oktober 2020, maar we volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus uiteraard op de voet en zijn hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties. We passen onze werkwijze aan de steeds veranderende situatie aan en volgen hierin de richtlijnen van de Belgische Overheid. Dat betekent dat wij ons voorbereiden om de nodige maatregelen te nemen.