WAAROM HOUTEN KUNSTWERKEN VERVANGEN,

TERWIJL ZE OOK HERSTELD KUNNEN WORDEN?

Herstel is naast financieel voordeliger, ook beter voor het milieu.

Nederland en water; twee elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We beschermen onszelf tegen het water door het bouwen van dijken, bruggen en sluizen. We profiteren van het water met onze havens, rivieren en kanalen. Om dit te kunnen blijven doen in de toekomst, hebben veel kunstwerken in de waterbouw een grondige opknapbeurt nodig. Ondanks dat de kunstwerken vaak gedeeltelijk aangetast zijn kiezen nog steeds veel gemeenten, provincies en waterschappen voor vernieuwing van houten kunstwerken in plaats van herstel. Dit kost niet alleen veel geld, maar zorgt ook voor een hoge CO2-uitstoot en verspilling van tropisch hardhout.

HOUT IN DE WATERBOUW

Bij vernieuwing van houten kunstwerken wordt vaak gekozen voor materialen als beton, composiet en staal. Deze materialen brengen naast hoge kosten, ook een hoge belasting op het milieu met zich mee zoals te zien in de vergelijkende Levens-Cyclus-Analyse (LCA) voor meerpalen in figuur 1. Vervanging door composiet veroorzaakt ver weg de hoogste milieuschade gevolgd door vervanging door staal, beton en hout. Reparatie van hout geeft daarentegen veruit het minste milieubelasting.  

SPECIALISTEN IN HOUTHERSTEL IN DE WATERBOUW

Met restauratie in plaats van vervanging worden historische houten kunstwerken bewaard. Zo behouden we onze beschermde dorps- en stadsgezichten in Nederland. Daarnaast dringen we met herstel in plaats van vervanging ook de schade aan het milieu terug onder meer door een veel lagere CO2-uitstoot bij deze werkwijze. Naast de meest duurzame optie, is restauratie ook de voordeligste optie omdat het probleem lokaal aangepakt wordt en er geen gezond tropisch hardhout verspild wordt.

Om deze redenen zijn er de laatste tien jaar steeds meer gemeenten, provincies, aannemers en waterschappen die kiezen voor onze Protek Aqua® herstelmethode bij herstel van sluizen, bruggen, remmingwerken, meerpalen, dukdalven. Zo werkt Protekta samen met haar opdrachtgevers aan een duurzame toekomst.