Full service

InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in Nederland en België op het gebied van bouw en infrastructuur, organiseren op 9 & 10 maart 2022 de tweede editie van de vakbeurs Techni-Mat.

Deze nieuwe beurs over technieken en materialen voor infra en ruwbouw kwam tot stand naar aanleiding van een concrete behoefte uit de sector.

WAT?

 • Tweedaagse vakbeurs
 • Voor alle spelers binnen infra en ruwbouw
 • Focus op technieken en materialen
 • Het verzamelpunt van knowhow voor de sector
 • Producten en diensten:
  • Bouwmaterialen
  • Infra
  • Speciale technieken + technologieën
  • Innovaties

Wie bezoekt?

Techni-Mat richt zich op:

 • Aannemers uit de algemene bouw en wegenbouw: technisch directeurs, aankopers, calculatoren, studiebureaus, werf- en projectleiders, algemene directie
 • Opdrachtgevers / bouwheren:
  • Overheden: federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
  • Zorginstellingen
 • Private opdrachtgevers
 • Nutsbedrijven

Sectoren

 • Funderingen & bouwskelet
 • Dak & gevel
 • Infra
 • Tunneltechniek
 • Riolering & water
 • Openbare ruimte & mobiliteit
 • Energie
 • Verkeersinfrastructuur
 • IT & studiebureaus

"Onze projectleiders worden vaak geconfronteerd met complexe problemen op de werven. Het is goed dat er nu een platform komt waar alle mogelijke oplossingen onder 1 dak te vinden zijn."


Toegangstickets
Gratis bij online registratie


Parking: betalend
Parkeren kan rondom de beurs op de parkings van Kortrijk Xpo.Personen met een mobiele beperking
Techni-Mat is goed toegankelijk voor personen met een mobiele beperking. U parkeert hiervoor best dichtbij ingang zuid. Indien gewenst is een rolstoel beschikbaar.


Social Media
Volg ons!
Facebook: @technimat
Twitter: @TechniMatBE
Linkedin: Techni-Mat


Geen dieren toegelaten
Alleen erkende assistentiehonden worden toegelaten als begeleiding van een mindervalide. Deze honden moeten duidelijk herkenbaar zijn én een officiële erkenning bij zich hebben.