Dankzij 3Dsoil een snelle focus op afwijkende zones

Stad Kortrijk zet de laatste jaren sterk in op de heraanleg van de Leieboorden om zich zo nog meer als groene stad te profileren. Zo werd Sweco, als Europa’s grootste ingenieurs- en adviesbureau, aangesteld om de voorstudie uit te voeren met betrekking tot de verdere herinrichting van de Leiekaaien ter hoogte van de Handelskaai, Dolfijnkaai en Reepkaai te Kortrijk.

Bij dergelijke projecten gaat men eerst op zoek naar plannen die meer inzicht geven over de bestaande ondergrondse situatie. De KLIP-plannen konden meer duidelijkheid scheppen over de aanwezigheid van kabels- en leidingen.  Om een betrouwbaar beeld te hebben van de stabiliteit van de kaaien ontbrak echter actuele informatie. De meest recente plannen dateren immers van vlak voor WOI nl. 1913.
Mede onder impuls van De Vlaamse Waterweg, die bezorgd was over het voorkomen van mogelijke uitspoelingsholtes onder de kaaien, werd beslist om een geofysisch onderzoek uit te voeren.

Door het deskundig niet-invasief onderzoek van 3Dsoil werden afwijkende zones in kaart gebracht die konden wijzen op de aanwezigheid van holtes onder de kaaien. Dankzij de scan en het gemotiveerd rapport heeft men over een totale oppervlakte van 14.000m² slechts op 5 plaatsen zeer gericht graafwerken moeten uitvoeren. Naast de geboekte tijdswinst werden hinder en overlast voor de omwonenden tot een minimum herleidt.  Door die graafwerken kon men al vlug concluderen dat het hier geen holtes betrof, maar opvullingen met baksteenpuin. De kaaimuren bleken uiteindelijk in een veel betere staat dan oorspronkelijk werd verwacht.

Het geluk lachte de bouwheer 2 maal toe want bijkomend werd een leiding gedetecteerd die niet op de KLIP/KLIM plannen vermeld werd.

In de meest zuidelijke zone vermoedde men eveneens archeologische sporen van een vroeger kasteel. Op basis van het onderzoek bleek echter dat er geen massieve restanten of funderingen van het kasteel in de ondergrond van de gescande zone voorkomen.

Dankzij het advies van 3Dsoil heeft Sweco zich snel kunnen focussen op de afwijkende zones. Dit met zowel een minimum aan kosten en werkzaamheden als een geringe impact op het milieu en de omwonenden.