Met 3Dsoil sneller en goedkoper dan sleuven graven

Indaver blijft groeien. Op hun site te Antwerpen wil men naast het bunkergebouw bijbouwen. Gezien de ondergrond uit opgespoten zand met daaronder een kleilaag bestaat moeten er paalfunderingen voorzien worden.

Het is geweten dat er in die bouwzone heel wat leidingen van diverse aard in de grond verborgen zitten zoals een chemische riolering, leidingen voor proceswater, brandhydranten, fiber, hoogspanningskabels… Indaver beschikt over de nodige ontwerpplannen uit de jaren ‘80 en as-built plannen van de verschillende leidingen. Het plaatsen van paalfunderingen in dergelijk leidingennetwerk is precisiewerk. Voor Indaver is veilig werken heel belangrijk. Om onvoorziene omstandigheden te vermijden bij werken, is het een must om de exacte locatie van de verschillende leidingen te kennen.

Tot op heden deed men een onderzoek door sleuven te graven. Dit heeft veel voeten in de aarde:  de verharding moet opgebroken worden,  er komt een graafkraan of zuigwagen aan te pas, de zone is tijdelijk ontoegankelijk en de verharding moet nadien hersteld worden.

Voor dit onderzoek koos Indaver voor het eerst voor de andere aanpak en werd 3Dsoil ingeschakeld om op een niet invasieve manier de leidingen in kaart te brengen.

De Project Engineer, Tijl De Ridder, blikt terug en deelt zijn ervaring: “De voordelen van deze aanpak zijn niet min: geen breekwerk, de zone blijft toegankelijk, geen overlast, sneller, goedkoper en we krijgen een volledige beeld. Daarbij komt een zeer heldere rapportering met een directe aanduiding van de tracés op de verharding, een aanduiding op luchtfoto en een volledig plan in dwg-formaat.”

Naar tevredenheid van Indaver en 3Dsoil werden ondertussen bijkomende opdrachten op de sites te Antwerpen en Terneuzen uitgevoerd.