Meerdere waterlekken gevonden door geofysisch onderzoek

Door geplande riolerings- en wegeniswerken te Maldegem moest De Watergroep een waterleiding over een tracé van 1200 meter verplaatsen. Deze werd dan ook door een nieuwe en stugge leiding, in gietijzer, vervangen. Gezien de werken in een bewoonde zone plaatsvonden werd de werf steeds zo klein mogelijk gehouden. Dit liet ook toe om de hinder te beperken en de rijbaan zo snel mogelijk opnieuw aan te leggen.

Na de aanleg werd er een druktest gedaan. Tot ieders verbazing werd vastgesteld dat er over een lengte van 400 meter van het nieuwe stuk ergens een lek moest zijn. Dergelijke lekkages zijn zeer uitzonderlijk en bevinden zich meestal ter hoogte van de koppelingen.

Ondanks het feit dat de posities van de koppelingen goed gedocumenteerd zijn, zijn er met een buislengte van 6 meter al vlug 60 posities waar het lek zich kan bevinden. Voor het onderzoek zouden dus alle koppelstukken stuk per stuk open gegraven moeten worden en dit over het volle traject van 400 meter. Deze interventie zou opnieuw heel wat hinder en overlast met zich meebrengen wat het imago van de Watergroep niet ten goede zou komen.

De Watergroep schakelde dan ook 3Dsoil in om zonder graafwerken, en dus ook snel, het lek in kaart te brengen. Door niet-destructief onderzoek werden 60 posities herleid tot slechts 3 verdachte zones. 

In de eerste zone bleek er een klein lek in een kunststof huisaansluiting te zijn. Die leiding was vermoedelijk beschadigd bij het verdichten van de sleuf vermits deze zich net naast de ductiel buis bevond. Ter hoogte van de tweede zone liep er een riolering onder de weg en bij de graafwerken. Ter hoogte van de derde zone heeft men het gezochte lek in een koppeling van de ductiel leiding vastgesteld.

De aannemer heeft slechts 2 maal moeten graven én bovendien vond men een lek dat anders nooit gedetecteerd zou worden. Tot ieders tevredenheid konden beide lekken uiteindelijk zonder veel hinder en overlast voor de omwonenden hersteld worden.