gunstige blowerdoortest, maar verdere optimalisatie mogelijk